Eksperiment z rezalnim rezilom

Dva 107 tablična stroja s štirimi vdolbinami sta na novo lansirana

Prikaz uporabe izdelka